Úvod

Vatikánský holocaust

Senzační odhalení nejstrašnějšího náboženského masakru 20. století

Avro Manhattan

 

Z anglického originálu přeložil Jiří Šoler


Přílohy


Příloha 3 

Chorvátští váleční zločinci zadrženi v Argentině.

Sobota, 2. května 1998

Roy Gutman

WASHINGTONSKÁ REDAKCE

Washington — Spojené státy vydaly v pátek dokument, který říká, že nejméně 120 000 lidí bylo zabito v táboře spravovaném během II. světové války chorvátským velitelem koncentračního tábora, který byl zadržen ve čtvrtek ve svém domově v Argentině.

Ministerstvo zahraničí odtajnilo dokument pojednávající o aktivitách 76-letého Dinko Sakiće, který byl zadržen ve svém domově jižně od Buenos Aires poté, když Argentina dostala formálně požadavek k jeho vydání, aby byl postaven před soud.

Celkový počet obětí jasenovackého tábora dosud nebyl určen. Srbští politici užívají čísla od 600 000 do 700 000 Srbů, Židů a Cikánů, zatímco chorvátský president Franjo Tudjman hovoří o 30 000. Představitelé malého záhřebského židovského společenství používají odhad 80 000 až 100 000. [a]

V novinových a televizních rozhovorech Sakić tvrdí, že sloužil jako starší důstojník v jasenovackém táboře po tři roky a rok jako jeho velitel. Ale popřel, že nikdo nezemřel v táboře jinak, než kvůli nemoci.

Zatím se v chorvátských národních archivech nepodařilo až na tři najít vládní dokumenty o jasenovackém táboře, jak tvrdí chorvátský tisk. V pátek americké ministerstvo zahraničí uvítalo Sakićovo zadržení a plány Chorvátska podrobit ho procesu, a protože jsou si vědomi chybějících dokumentů, poskytli prvé důkazy z amerických válečných archivů. [b]

Dokument předaný našim reportérům byla přísně tajná zpráva německého wehrmachtu z prosince 1944 o starších důstojnících ustašovců, chorvátských fašistů, kteří se dostali k moci v roce 1941 s podporou nacistického Německa a fašistické Itálie.

ˇ5íká, že prvý velitel jasenovackého tábora, ustaša maj. Max Luberić, rozkázal popravu 80 000 lidí v táboře Alt-Gradiska [Stara Gradiska], táboře podřízeném Jasenovaci, 120 000 v Jasenovaci a 20 000 v dalších táborech. Zpráva nazývá Luberiće „patologickou osobností“, která se osobně podílela na zvěrstvech, „poslušný nástroj poglavnika [ustašovského führera Ante Paveliće] schopný čehokoliv“ a „hnací silou krvavého vývoje Chorvátska“. Německá armáda, jak tvrdí, „opakovaně žádala o Luberićovo odvolání, ale bez úspěchu“. Krátce po vydání zprávy byl Luberić poslán do Záhřebu a Sakić změnil výpověď. Sakić se oženil s Luberićovou sestrou a v rozhovoru pro záhřebský týdeník Magazin v roce 1995 prohlásil, že byl Luberičovým „nejspolehlivějším a nejbližším vojákem“. Saki¨c byl jmenován velitelem tábora po Luberićovi.


Poznámky překladatele

[a] Podle svého zvyku asi počítají jen židovské oběti, možná ještě nějaké ty Cikány. Srbové jako lidé zřejmě „nižší slovanské rasy“ se nepočítají, nepatří k „vyvoleným“. Potom že současný sionismus nemá tak mnoho shodných rysů s nacismem! 

Měli by být proto souzeni podle stejného jimi vykonstruovaného protidemokratického zákona „O popírání Holocaustu“. Na hrubý pytel patří hrubá záplata ! [Zpět]

[b] Dokud hrozily Sakićovi a jiným zločincům citelné tresty od jugoslávských soudů, dokázala je katolická mafie ochránit. Dnes, kdy většina válečných zločinců již nežije a kdy byl v Chorvátsku obnoven režim, který je důstojným nástupcem Pavelićova ustašovského katolického fašismu pod vedením jeho nástupce poglavnika Franjo Tudjmana, je možno od loutkového soudu očekávat tu nejvyšší shovívavost. [Zpět]

Příloha 4

Je to oficiální - masový vrah je „blahoslaven“


Chorvátsko, 3.října 1998

Papež Jan Pavel II blahoslavil kardinála Alojsia Stepinace při mohutné mši pod širým nebem u svatyně v Maria Bistrici, nejdůležitějším poutním místě římskokatolických Chorvátů. Je to poslední krok před jeho svatořečením  římskokatolickými úřady.

Během II. světové války byl Nezávislý stát Chorvátsko ze 100% římskokatolický. Každý, kdo se nepodřídil, měl být zcela zlikvidován. Umírněný odhad zabitých Srbů je kolem 700 000, ale Srbská pravoslavná církev uvádí číslo jeden a půl milionu.

Paní Eleanor Rooseveltová, žena amerického presidenta, řekla, že tento holocaust byl: Jedním z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší zločin války.

Zahřebský arcibiskup Alojsius Stepinac (vpravo) při oficiální chorvátské oslavě v roce  1941.


Poznámka vydavatele knihy

Jak může někdo nevidět, že papež je člověkem nepravosti a synem zatracení [2. list Tesalonickým, 2:3] předpovězený Panem Ježíšem Kristem a jeho svatými apoštoly.

Poznámka překladatele

O tom, že katolická církev plně převzala rasistickou argumentaci židovských ideologů „holocaustového průmyslu“ může svědčit i článek  Jiřího Gračka z Katolického týdeníku ze 7. června 2008 nazvaný O postojích Pia XII. svědčí tisíce zachráněných Židů. Podle článku:

„Papežové nemluví proto, aby si zajistili příznivý obraz u veřejnosti,“ řekl kardinál Bertone. „Nosí v srdci osudy milionů mužů a žen z masa a krve, ne potlesk historiků“

Mezi ty miliony mužů a žen asi nezahrnuje Vatikán ty příslušníky „nižší slovanské rasy“ a křesťany odmítající se mu podrobit, jako byli pravoslavní Srbové v Chorvatsku, kteří museli zemřít právě díky vatikánské zvůli. A podobná rétorika se neobrací ani tak na celosvětovou veřejnost, jako na skupinu sionistických historiků majících dnes silný vliv a podporu světových finančníků. Vždyť totalitní ideologie, jako je nacismus, fašismus, sionismus i katolicismus mají přece k sobě tak blízko!


 

Obsah