Mistr Jan Hus

Postilla

Úvod

Čtenie prvé neděle v advent

Čtenie druhé neděle v advent

Čtenie třetie neděle v advent

Čtenie čtvrté neděle v advent

Prvá neděle po Kristovu narození

Neděle druhá po Kristovu narození

Neděle třětie po Kristovu narození

Neděle čtvrtá po Kristovu narození

Neděle pátá po Kristovu narození

Neděle šestá po Kristovu narození

Neděle sedmá po Kristovu narození

Neděle, jež slove devietnik

Neděle po narozeni božiem devátá

Neděle na masopust

Neděle prvnie o poustě

Neděle druhá o poustě

Neděle třětie o poustě

Neděle čtvrtá o poustě

Neděle pátá o poustě

Čtenie na květnú neděli

Na velkú noc

O pondělí po velicě noci

V úterý po velicě noci

Nedělě prvá po velicě noci

Nedělě druhá po velicě noci

Nedělě třětie po velicě noci

Nedělě čtvrtá po velicě noci

Nedělě pátá po velicě noci

Neděle šestá po velicě noci.

Na den svatého ducha.

V pondělí po světem duše

V úterý po světem duše

Na den svaté trojice.

Nedělě prvá po svaté trojici

Nedělě druhá po svaté trojici

Nedělě třětie po svetě trojici

Nedělě čtvrtá po svatě trojici

Nedělě pátá po svatě trojici

Nedělě šestá po sv. trojici

Neděle sedmá po svatě trojici

Neděle osmá po svaté trojici

Neděle devátá po svaté trojici

Neděle desátá po svaté trojici

Nedělě jedenádctá po svaté trojici

Nedělě dvanádctá po svaté trojici

Nedělě třinádctá po svaté trojici

—-