Domácí stránka

—-

H. G. Wells

Crux Ansata

—-

Předmluva

Kapitola I.
Proč nebombardujeme Řím?

Kapitola II.
Vývoj myšlenky křesťanství

Kapitola III.
Hlavní slabosti křesťanství

Kapitola IV.
Hereze jsou snahou o lidské neúnavné hledání pravdyy

Kapitola V.
Město Boží

Kapitola VI.
Církev zachraňuje znalosti

Kapitola VII.
Karel Veliký

Kapitola VIII.
Černé období

Kapitola IXa.
Církev vede křížová tažení

Kapitola IXb.
Křesťanství kráčí k východu

Kapitola X.
Katolický gentleman z roku 1440
<

—-